bouwkundige tekening - Aboss Bouwadvies

Bestaande situatie tekening

Voor een verbouwing, uitbreiding of restauratie van een bestaand gebouw
dient er, voordat er kan worden ontworpen, een bouwkundigetekening te worden gemaakt van hoe het gebouw
op dat moment is. Deze tekening van de bestaande situatie, wordt gebruikt als onderlegger bij de verbouwingsplannen.
Om de tekening van de bestaande situatie te kunnen maken wordt het bestaande gebouw digitaal opgemeten met een
laserapparaat en geïnspecteerd. Soms zijn ook de oorspronkelijke bouwtekeningen of archieftekeningen nog aanwezig.
Op basis van deze gegevens kunnen de goede AutoCAD tekeningen van de bestaande situatie gemaakt worden. Deze
tekeningen van de bestaande situatie moeten voldoen aan NEN normen. Pas daarna de tekeningen kunt u indienen bij
de Gemeente voor een omgevingsvergunninganvraag. Hierbij de prijslijst voor het maken van de bouwkundige
tekeningen van de bestaande situatie.

Bouwkundig tekenwerk

Wij verzorgen bouwkundig tekenwerk in elke fase van het bouwproces.
Ontwerptekeningen, bouwaanvraagtekeningen, splitsingstekeningen,
bestektekeningen, werktekeningen, bouwkundige details en alles wat
verder nodig is voor een succesvol bouwproject. Een bouwaanvraag
indienen voor een verbouwing of een nieuwbouw dat doen wij voor u.
Advies en begeleiding.


Wij zijn gespecialiseerd in: allround bouwkundig tekenwerk. Als u voor
(huur) woningen representatieve tekeningen, bijvoorbeeld verkooptekeningen,
wilt hebben. Tekenwerk van woningen wat nog niet gedigitaliseerd is.
Of als u zelfs van bijvoorbeeld woningen geen tekeningen heeft en
welke nog helemaal ingemeten en digitaal uitgetekend moet worden.
Vloeroppervlakteberekeningen, volgens het bouwbesluit en het puntensysteem
van de VROM.

Bouwaanvraag - omgevingsvergunning

Aboss Bouwadvies & Tekenbureau is gespecialiseerd in bouwkundig advies,
bouwkundig tekenwerk, constructieberekeningen. Begeleiden en indienen van
een bouwaanvraag, omgevingsvergunning, splitsingsaanvraag en buitenreclame aanvraag.
Gemeente Amsterdam

Aboss Bouwkundige advies en Tekenbureau Amsterdam