constructie berekening - Aboss Bouwadvies

"Constructieberekening of een constructierapport"


Ontwerp en berekening van de constructies.

Als u voor een verbouwing een bouwvergunning nodig heeft, zal de gemeente u ook vragen om
constructieberekeningen of een constructierapport aan te leveren.
Middels constructieberekeningen en constructietekeningen wordt aangetoond of de constructie voldoet
aan de NEN-normen, Eurocode 2012- nieuwe wettelijke eisen ten aanzien van sterkte en stijfheid.

Onse constructeurs maken de constructieberekeningen voor verbouwingen zoals een:
balkberekening, stalen portaal, muurdoorbraak, vloerberekening, dakterras, aanbouw,
dakkapel, nieuwe trap, een nieuwe verdieping etc.
De constructieberekeningen, constructie rapport u kunt later indienen bij de gemeente voor een omgevingsvergunningaanvraag.


Ook als u geen vergunning nodig heeft, kan het raadzaam zijn om een constructeur in te schakelen.
Bij een verbouwing waarbij bijvoorbeeld de bestaande muuren worden gesloopt,
en/of de dragende wanden gedeeltelijk worden verwijderd, een constrcuteur te raadplegen.
Hij kan een passende constructieve oplossing bieden waarbij het risico op verzakking,
scheurvorming of zelfs instrorting van de pand grotendeels kan worden weggenomen.
Ook biedt een constructierapport u grote zekerheid op het moment dat er zich wel calamiteiten voordoen,
waaruit blijkt dat de aannemer zich niet heeft gehouden aan de constructieberekening.
Met een constructierapport u kunt bij uw verzekeraar aantonen dat u er alles aan heeft gedaan
de mogelijke schadelijke gevolgen van de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken

Soms zijn ook de oorspronkelijke berekeningen of een archiefrapport nog aanwezig.
Op basis van deze gegevens kunnen de berekeningenningen van de nieuwe of gewijzigde constructie gemaakt worden.
Deze nieuwe consrtuctierapport van de situatie moeten voldoen aan nieuwe NEN normen en de wettelijke eisen -Eurocode.
Pas daarna de constructierapport kunt u indienen bij de Gemeente voor een omgevingsvergunninganvraag.

Wij verzorgen constructie berekeningen en bouwkundig tekenwerk in elke fase van het bouwproces.
Ontwerptekeningen, bouwaanvraagtekeningen, splitsingstekeningen,
bestektekeningen, werktekeningen,bouwkundige details en alles wat
verder nodig is voor een succesvol bouwproject.
Een bouwaanvraag indienen voor een verbouwing of een nieuwbouw
dat doen wij voor u. Advies en begeleiding.Aboss Bouwadvies & Tekenbureau is gespecialiseerd in all-round bouwkundige advies, bouwkundige tekenwerk, constructieberekeningen.
Begeleiden en indienen bouwaanvraag, omgevingsvergunning,splitsingsaanvraag Gemeente Amsterdam

Aboss Bouwkundige advies en Tekenbureau Amsterdam