"Constructieberekening van een stalen portaal/ draagende muur doorbraak"

Een Uitgebreide Gids tot Constructie Berekeningen en tekeningen:

Muurdoorbraak - het realiseren van een stalen portaal.

Veel mensen in Amsterdam willen een muur doorbreken om zo een kamer bij de woonkamer te betrekken, de woonkamer krijgt hierdoor een L-vorm en vaak wordt in deze ruimte een keuken geplaatst. In het bouw noemen we het doorbreken van een muur een muurdoorbraak. doorbraak draagmuur - doorbreken betonnen draagmuur tbv deuropening, draagmuur weghalen en het plaatsen van een stalen portaal tussen de wonkamer en de keuken.

Allereerst is het van belang te weten of de muur waar de muurdoorbraak in gemaakt wordt een dragende muur is of niet. Als de muur dragend is en een onderdeel is van de dragende constructie is van het huis heeft u een constructieberekeningen nodig. Als je je huis wilt laten verbouwen heb je vaak geen idee wat het gaat kosten. Je wilt eerst een goede schatting hebben om te weten of je het geld er voor over hebt maar ook of het binnen je budget past.

Een interne verbouwing, het maken van een muurdoorbraak of uitbereiding van de woning door het plaatsen van een stalenportaal voor het vergroten van bv. de woonkamer, keuken, bijkeuken, zijn veel voorkomende klussen. Dit vraagt een zorgvuldige voorbereiding en goed overleg met de constructeur en de aannemer om het op een goede manier uit te voeren.

Ontwerp en berekening van de constructies.

Als u voor een verbouwing b.v een draagende muurdoorbraak een omgevingsvergunning nodig heeft, zal de gemeente u ook vragen om constructieberekeningen en de bouwkundige tekeningen aan te leveren. Middels constructieberekeningen en constructietekeningen wordt aangetoond of de constructie voldoet aan de NEN-normen, Eurocode 2012- nieuwe wettelijke eisen ten aanzien van sterkte en stijfheid. Er dient een constructeur ingeschakeld te worden om te bepalen of dit ook echt mogelijk is. Voor de bouwkundige tekeningen, constructieberekeningen en het aanvragen van de omgevingsvergunning (bouwvergunning) bent u om een nabij de 1000 euro kwijt soms ook meer. Het werk van de aannemer om de muurdoorbraak te realiseren zal ongeveer tussen de 2000-3000 euro zijn. Nogmaals dit is een gemiddelde prijs.

Constructieontwerp

Onse constructeurs maken de constructieberekeningen voor verbouwingen zoals een: een draagende muurdoorbraak, bv een stalen portaal tussen de woonkamer en de keuken, balkberekeningen vloerberekeningen, constructieberekeningen dakterras, funderingsherstel, een uitbouw /aanbouw, constructieberekeningen stalentrap, een nieuwe verdieping etc. De constructieberekeningen, constructie rapport u kunt later indienen bij de gemeente voor een omgevingsvergunningaanvraag.

Vergunningsberekeningen en constructietekeningen

Ook als u geen vergunning nodig heeft, kan het raadzaam zijn om een constructeur in te schakelen. Bij een verbouwing waarbij bijvoorbeeld de bestaande muuren worden gesloopt, en/of de dragende wanden gedeeltelijk worden verwijderd, een constrcuteur te raadplegen. Hij kan een passende constructieve oplossing bieden waarbij het risico op verzakking, scheurvorming of zelfs instrorting van de pand grotendeels kan worden weggenomen. Ook biedt een constructierapport u grote zekerheid op het moment dat er zich wel calamiteiten voordoen, waaruit blijkt dat de aannemer zich niet heeft gehouden aan de constructieberekening. Met een constructierapport u kunt bij uw verzekeraar aantonen dat u er alles aan heeft gedaan de mogelijke schadelijke gevolgen van de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken

Belangrijke oude constructieberekningen en Plattegronden

Soms zijn ook de oorspronkelijke berekeningen of een archiefrapport nog aanwezig. Op basis van deze gegevens kunnen de berekeningenningen van de nieuwe of gewijzigde constructie gemaakt worden. Deze nieuwe consrtuctierapport van de situatie moeten voldoen aan nieuwe NEN normen en de wettelijke eisen -Eurocode. Pas daarna de constructierapport kunt u indienen bij de Gemeente voor een omgevingsvergunninganvraag.

Het Ontwerpproces. Advies en begeleiding.

Wij verzorgen constructie berekeningen en bouwkundig tekenwerk in elke fase van het bouwproces. Ontwerptekeningen, detailtekeningen, bouwaanvraagtekeningen, bestektekeningen, werktekeningen, bouwkundige details en alles wat verder nodig is voor een succesvol bouwproject. Een bouwaanvraag indienen voor een verbouwing of een nieuwbouw dat doen wij voor u. Advies en begeleiding.

Mocht u vragen hebben of advies
neem dan gerust contact met ons op Tel:+31(0)6-24246268

We zijn ik meer dan 10 jaar als bouwkundig/constructief adviesbureau actief in Amsterdam en hebben vele verbouwingen - muurdoorbraken gerealiseerd, maar ook stalen portaal constructies geplaatst om voorgevels van huizen in Amsterdam te stabiliseren.

FAQs

Wie zijn huis wil verbouwen of een bedrijfspand wil neerzetten, heeft verschillende vergunningen nodig. De Rijksoverheid wil het zo makkelijk mogelijk maken deze aan te vragen. De kern van de Wabo is de omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt 25 andre vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Dit scheelt burgers en bedrijven tijd en geld. Aanvragen kunnen worden gedaan via het Omgevingsloket Online. Deze vergunning, kunt u digitaal aanvragen bij het Omgevingsloket online.Aboss Bouwadvies en Tekenbureau is gespecialiseerd in all-round bouwkundige advies,

bouwkundig tekenwerk, constructieberekeningen. Begeleiden en indienen bouwaanvraag, omgevingsvergunning, splitsingsaanvraag Gemeente Amsterdam

,Amsterdam-Noord, Amsterdam-Zuid, Diemen.
Prev post Next post

Leave a reply